BẦU CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ NHIỆM KÌ 2022-2025
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BẦU CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ NHIỆM KÌ 2022-2025

BẦU CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ NHIỆM KÌ 2022-2025

Thôn, khu phố là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu phố phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của ban lãnh đạo của khu phố.

Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử trưởng khu phố phường Hoài Hương nhiệm kỳ 2022-2025 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong phường; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn khu dân cư.  

Việc tiến hành bầu cử Trưởng khu phố lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban lãnh đạo khu phố trên đại bàn phường; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bầu cử trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho trưởng khu phố quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.

Cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử trực tiếp là cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp bỏ phiếu bầu ra trưởng khu phố. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri đại diện hộ gia đình phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thống nhất trong toàn phường Hoài Hương vào 16/10/2022

TIÊU CHUẨN TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ

Tiêu chuẩn Trưởng thôn, khu phố thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định (ban hành kèm theo Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

1. Trưởng thôn, khu phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, khu phố.

2. Có độ tuổi từ đủ 21 tuổi trở lên.

3. Hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được Nhân dân tín nhiệm.

4. Có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

5. Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên đối với thôn ở vùng đồng bằng và khu phố và tốt nghiệp Tiểu học trở lên đối với thôn đặc biệt khó khăn, thôn thuộc xã miền núi.

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ

NHIỆM KỲ 2022-2025

 

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Nơi cư trú

Dân tộc

Tôn giáo

Nghề nghiệp

Đảng viên

Trình độ

Ghi

 chú

Nam

Nữ

Học vấn

Chuyên môn

Chính

 trị

 

 1.  

Đinh Hải Trường

03/3/1977

 

Phú An-

Hoài Hương

Phú An-

Hoài Hương

Kinh

Không

Nông

X

9/12

 

Sơ cấp

 

 1.  

Mai Lương Bằng

02/02/1972

 

Thiện Đức-

Hoài Hương

Thiện Đức-

Hoài Hương

Kinh

Không

Nông

X

12/12

 

 

 

 1.  

Phạm Hồng Linh

21/7/1974

 

Thiện Đức Bắc-Hoài Hương

Thiện Đức Bắc-

Hoài Hương

Kinh

Không

Sửa xe

X

9/12

 

Sơ cấp

 

 1.  

Nguyễn Văn Lưới

10/10/1962

 

Nhuận An Đông-Hoài Hương

Nhuận An Đông-Hoài Hương

Kinh

Không

Hưu trí

X

12/12

Học viện hậu cần

Trung cấp

 

 1.  

Võ Thanh Trí

20/5/1992

 

Ca Công-

Hoài Hương

Ca Công-

Hoài Hương

Kinh

Không

PBT Đoàn

Phường

X

12/12

ĐH Luật

Sơ cấp

 

 1.  

Trương Bá Bồng

01/01/1954

 

Ca Công Nam-

Hoài Hương

Ca Công Nam-

Hoài Hương

Kinh

Không

Cán bộ

X

9/12

 

Sơ cấp

 

 1.  

Lý Hồng Sơn

12/8/1962

 

Thạnh Xuân Bắc-Hoài Hương

Thạnh Xuân Bắc-Hoài Hương

Kinh

Không

Cán bộ

X

12/12

Trung cấp sư phạm

Sơ cấp

 

 1.  

Cao Hoài Tâm

12/12/1994

 

Kim Giao Bắc-

Hoài Hải

Thạnh Xuân Đông-Hoài Hương

Kinh

Không

Biển

X

12/12

 

 

 

 1.  

Hà Văn Thanh

21/12/1968

 

Yên Phú-Yên Định –Thanh Hóa

Thạnh Xuân-

Hoài Hương

Kinh

Không

Nông

X

12/12

 

 

 

 1.  

Phan Văn Chọn

01/01/1965

 

Nhuận An-

Hoài Hương

Nhuận An-

Hoài Hương

Kinh

Không

Xây dựng

X

9/12

 

Sơ cấp

 

 1.  

Nguyễn Văn Cường

01/5/1965

 

Thiện Đức Đông-Hoài Hương

Thiện Đức Đông-Hoài Hương

Kinh

Không

Nông

X

12/12

 

Sơ cấp

 

                                                                                                                                            

 

           

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết